Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας;

Στο σχολείο μας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Σύρου) μπορούν να φοιτήσουν:

1. Μαθητές με γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ που προτείνει τη φοίτηση στο σχολείο μας.
2. Απόφοιτοι Δημοτικού οι οποίοι εγγράφονται στην Α Γυμνασίου.
3. Μαθητές που φοιτούν σε τυπικό γυμνάσιο και μετεγγράφονται σε αντίστοιχες τάξεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.
4. Απόφοιτοι Γυμνασίου οι οποίοι εγγράφονται στην Α Λυκείου.
5. Μαθητές που φοιτούν σε Εσπερινά ή ημερήσια Επαγγελματικά ή Γενικά Λύκεια ακολουθώντας τα ισχύοντα για τις μετεγγραφές.

Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.  μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση στην Τυπική Εκπαίδευση. Όλες οι μετακινήσεις, ακόμα και αυτή της μετακίνησης από το γυμνασιακό στο λυκειακό τμήμα του σχολείου μας του κομμάτι, απαιτούν γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Παρουσίαση - Δικαιολογητικά Εγγραφής

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more