Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για να γίνει η εγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο μας πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο δημοτικού ή Απολυτήριο Γυμνασίο ή σημείωμα μετεγγραφής
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
3. Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα της φυσικής αγωγής.
4. Δυο (2) φωτογραφίες, για το ατομικό δελτίο και για τα λεωφορεία.
5. Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ που προτείνει τη φοίτηση του μαθητή στο σχολείο μας.

Σε περίπτωση που την ημέρα της εγγραφής δεν υπάρχει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ο κηδεμόνας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτή θα προσκομισθεί αλλιώς η εγγραφή θα θεωρηθεί άκυρη.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Ποιοί μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Παρουσίαση

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more