Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φωτογραφίες 

DSCN9339
DSCN9341
DSCN9344
DSCN9345
DSCN9346
DSCN9347
DSCN9349
DSCN9351
DSCN9354