Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Εκδρομή στα Χρούσσα 2009 - 2010

Φωτογραφίες 

PB230002
PB230014
PB230016
PB230018
PB230021
PB230022
PB230027
PB230028
PB230029
PB230031
PB230032
PB230034
PB230035
PB230036
PB230043
PB230045
PB230046
PB230047
PB230050
PB230051
PB230055
PB230056
PB230058
PB230059
PB230060
PB230062
PB230063
PB230065
PB230066
PB230072
PB230073
PB230074
PB230075
PB230077
PB230078
PB230079
PB230082
PB230085
PB230086
PB230088
PB230089
PB230095
PB230096
PB230102
PB230103
PB230104
PB230105
PB230107
PB230112
PB230113
PB230118
PB230120

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more