Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου.